Extreme values for this month and year collected at:   19:45 on 22 August 2017

This Year

 • 25.0 °C
 • -6.3 °C
 • 13.3 °C
 • 1.3 °C
 • 18.7 °C
 • 1.3 °C
 • 25.0 °C
 • -6.3 °C
 • 25.6 °C
 • -9.3 °C
 • 18.2 °C
 • -7.2 °C
 • 100 %
 • 26 %
 • May 25 at 15:42
 • Jan 30 at 07:03
 • Jun 18
 • Feb 10
 • Mar 25
 • Jun 30
 • May 25 at 15:42
 • Jan 30 at 07:03
 • Jun 18 at 14:52
 • Jan 30 at 05:34
 • May 25 at 16:02
 • Jan 30 at 07:20
 • Jan 07 at 22:20
 • May 03 at 15:10
 • This Month

 • 21.5 °C
 • 5.0 °C
 • 11.7 °C
 • 13.8 °C
 • 16.0 °C
 • 3.1 °C
 • 21.5 °C
 • 5.0 °C
 • 22.2 °C
 • 3.5 °C
 • 16.2 °C
 • 3.9 °C
 • 96 %
 • 58 %
 • Thu 10 at 15:18
 • Tue 08 at 05:03
 • Thu 03
 • Fri 18
 • Thu 10
 • Fri 18
 • Thu 10 at 15:18
 • Tue 08 at 05:03
 • Thu 10 at 15:19
 • Sun 13 at 05:48
 • Fri 11 at 15:45
 • Sun 13 at 05:44
 • Tue 01 at 03:50
 • Wed 02 at 12:50
 • Temperature and Humidity

 • High temperature:
 • Low temperature:
 • Highest daily min temperature:
 • Lowest daily max temperature:
 • High Daily Temp Range:
 • Low Daily Temp Range:
 • High heat index:
 • Low wind chill:
 • High apparent temperature:
 • Low apparent temperature:
 • High dew point:
 • Low dew point:
 • Highest humidty:
 • Lowest humidty:
 • This Year

 • 44.0 mph
 • 26.2 mph
 • 274.5 miles
 • Jan 11 at 01:26
 • Feb 25 at 05:21
 • Mar 16
 • This Month

 • 29.0 mph
 • 18.0 mph
 • 148.4 miles
 • Fri 11 at 11:31
 • Fri 11 at 11:53
 • Fri 11
 • Wind

 • Highest wind gust:
 • Highest wind speed:
 • High Daily Wind Run:
 • This Year

 • 1039.25 mb
 • 977.32 mb
 • Feb 12 at 10:08
 • Feb 28 at 03:33
 • This Month

 • 1023.67 mb
 • 992.69 mb
 • Wed 09 at 23:28
 • Thu 03 at 12:03
 • Barometer

 • Highest pressure:
 • Lowest pressure:
 • This Year

 • 0.0 mm
 • 0.0 mm
 • 0.0 mm
 • 0.0 mm
 • 0.0 mm
 • Jan 01 at 00:00
 • Jan 01 at 00:00
 • Jan 01
 • Jan
 • This Month

 • 0.0 mm
 • 0.0 mm
 • 0.0 mm
 • 0.0  mm
 • Tue 01 at 00:00
 • Tue 01 at 00:00
 • Tue 01
 • Rainfall

 • Total rainfall so far:
 • Highest rainfall rate:
 • Highest hourly rain:
 • Greatest daily rain:
 • High monthly rain: